Voda v zahradě

Koupací jezírko

Přírodní koupací jezírka 

se začala budovat před dvaceti lety v Německu a Rakousku a i u nás jsou stále populárnější.  Potřebují ale určitou minimální plochu (aspoň 80-100 m2), z toho aspoň polovina, lépe dvě třetiny jsou tzv. regenerační zóna, která je poměrně mělká, osázená rostlinami, které čerpají z vody živiny, a tím ji čistí. Koupací zóna je hluboká aspoň 2m (aby se nepřehřívala a nezarůstala řasami).

V takovémto jezírku, které je velmi krásné, když mělkou zónu osázíme kvetoucími rostlinami, se s námi mohou koupat různí obojživelníci, potápníci, na kosatcích nebo orobinci co chvíli usedne vážka,…

jezirko

V malém měřítku:

Když nemáme na zahradě prostor pro takto velké jezero, je možné vytvořit alespoň malé jezírko nebo mokřad, ve kterém budou také někteří živočichové bydlet, a třeba žáby  nám odměnou za ubytování pomohou omezit slimáky v zelenině. Navíc některé rostliny (kyprej, kosatce, tužebník jilmový, kakost bahenní, vachta, ďáblík, šmel okoličnatý,…) krásně kvetou a jsou obalené rozličným hmyzem. A některé jsou i jedlé.

mokradni_rostliny

Vlastně, máme-li vhodné podmínky, můžeme si vytvořit celý jedlý mokřad. Jedlých vodních a bahenních rostlin je celá řada, vyhledat si je lze třeba na stránkách britského spolku PFAF (Plants For A Future). 

Nádhernou inspiraci pro takovýto biotop můžeme najít i v naší přírodě.

mokrad2

 

A pokud opravdu nemáme prostor, i nejmenší vodní prvek může být krásný a velmi vítaný pro zvířecí návštěvníky.

pitko