Místo pro bylinky

bylinkova zahrada

Bylinková spirála (nebo kopeček), skalky, sutě, suché zídky, ale třeba i bylinková bažinka 

Člověk žije s bylinkami prakticky odjakživa. Sbíral je vlastně vždycky, a později si přál mít některé blíž při ruce a začal si je pěstovat. Poměrně dobře se ví, jak si v tom vedl od středověku. Ví se o symbolice renesančních zahrad, kdy čtvercové záhony symbolizovaly království Boží a uzavřené byly v kruhu jako symbolu vesmíru.

Ví se o uspořádání klášterních zahrad, které obsahovaly kromě okrasné a zeleninové také bylinkovou a lékárenskou část. Asi nejslavnější je plán uspořádání benediktinského kláštera ze St. Gallen (kolem r. 820). Tady bylinkové části zahrady s 16 záhony přímo navazovaly na lékařský dům a špitál.

plan zahrada

Ještě starší pramen je tzv. Capitulare Karla Velikého (kolem r. 795), v jeho poslední části je vyjmenovaných 16 druhů ovocných stromů a 73 rostlin, zelenin a bylin, které mají být pěstovány na všech dvorcích (venkovských statcích).

plan zahrada

Pravoúhle členěné zahrady se čtvercovými nebo obdélnými záhony, často vyvýšenými, byly později vzorem pro bylinkové části soukromých zahrad.

I my  můžeme vytvořit víceméně pravidelné záhonky na stanovištích, která vyhovují požadavkům bylin, které chceme pěstovat (sucho, vlhko, světlo, stín,…).

bylinkova spirala

Permakulturní „klasikou“ je ale bylinková spirála, která (pokud je dostatečně velká) obsahuje celé spektrum stanovišť, takže pro každou bylinku se najde to vhodné. Dokonce i ty bahenní mohou růst v nádržce, která se někdy zabudovává na úpatí spirály.

Vzhledem přírodě bližší, avšak v principu stejně fungují i bylinkové kopečky a hřbety, které mohou pěkně lemovat nebo oddělovat jednotlivé části zahrady. Pokud budeme pěstovat zejména teplo- a suchomilné druhy, dají se vytvořit různé skalky a sutě, které mohou hostit i různé druhy hmyzu, obojživelníků a plazů. Naopak pro puškvorec, vachtu nebo některé kosatce budeme potřebovat mokřadní stanoviště, které některé žáby, vážky aj. také ocení.

Konečně stavebně nejsložitější, ale vzhledově zajímavé jsou různé suché zídky, bylinky mohou být vhodně jejich součástí.

bylinky

Další fotky bylinkových stanovišť viz i facebook .

A zkusme taky jíst víc plané bylinky!